Tyskland räknar med 3,6 miljoner flyktingar

25 februari 2016

Fram till år 2020 beräknar den tyska regeringen att det kommer 3,6 miljoner flyktingar till landet.

Läs mer