Annons

Tysklands finansminister: ECB bryter inte mot lagen

16 augusti 2017
Uppdaterad: 5 maj 2020

I ett ovanligt försvar av den Europeiska Centralbanken, ECB, sade Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble på tisdagen att han inte delar synpunkterna från Tysklands författningsdomstol att Europeiska centralbanken kanske bryter mot EU-lagar även när de köper euroländernas statsobligationer på andrahandsmarknaden. Författningsdomstolen har bett EU-domstolen att slutligt avgöra tvistefrågan, rapporterar Reuters. Syftet med uppköpen, till det enorma beloppet: 2,3 biljoner euro, är enligt ECB att stödja inflationsmålet på närmare två procent, minska företagens och hushållens lånekostnader och höja förtroendet för euroländernas ekonomi.