Ukrainas system decentraliseras – 30 år efter Sovjets fall

16 augusti 2021
Uppdaterad: 16 augusti 2021

30 år efter Sovjetunionens fall är Ukraina i slutfasen av att reformera det fram till nyligen helt centralstyrda politiska systemet. Ekot har besökt ett servicekontor i byn Kipti norr om Kiev. Kontoren är en del av den genomgripande omställning där så gott som all samhällsservice och infrastruktur i Ukraina förs över till lokal nivå. EU har gått in med över 150 miljoner euro i decentraliseringen av Ukraina. Sverige, som spelat en aktiv roll inom EU-projektet, har ansvarat för uppbyggnaden av lokala servicekontor i närmare 500 ukrainska kommuner, rapporterar Ekot.