Ukrainas tuberkulosproblem en tickande bomb i Europa

24 augusti 2017

Den ukrainska miljonstaden Odessa har den högsta frekvensen av luftburen tuberkulos i Ukraina, med 110 fall per 100.000 personer år 2016 som stiger snabbt. Ukraina bör ägna särskild uppmärksamhet åt tuberkulosen, säger Alexey Bobrik från världshälsoorganisationen WHO, rapporterar Politico.