Undersökning: Partierna höll sina EU-löften i arbetsmarknadspolitiken

29 mars 2019

I en undersökningen som Arena idé publicerar framgår att de svenska partierna höll vad de lovade när det gäller arbetsmarknadspolitik och EU. Rapporten innehåller även en beskrivning av de viktigaste arbetsmarknadsreformerna i EU 2014-2019, se rapporten här.