Ungern drar in stöd till genusutbildning

15 augusti 2018
Uppdaterad: 15 augusti 2018

Ungerns regering har tidigare meddelat att landet står inför stora kulturella och ideologiska förändringar. På tisdagen uppgav Gergely Gulyás, premiärminister Viktor Orbàns stabschef, att man som ett led i strategin ska strypa den statliga finansieringen till kurser i genusvetenskap på landets universitet.

– Den ungerska regeringen är av den åsikten att människor är antingen födda som män eller som kvinnor. De lever sina liv på det sätt de anser bäst, men därutöver vill inte den ungerska staten spendera allmänna medel på undervisning inom det här området, sade han vid en presskonferens.