Ungern förkastar konvention mot kvinnovåld

6 maj 2020
Uppdaterad: 6 maj 2020

Ungerns parlament beslutade på tisdagen att inte ratificera Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor. Parlamentet vänder sig mot användandet av begreppet genus och menar att konventionen underlättar migrationen till Europa, rapporterar Ekot. Enligt Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE, tillhör Ungern de länder i EU med minst jämställdhet mellan män och kvinnor, se hela listan.