Ungern och Polen drar EU inför domstol för arbetsregler

5 oktober 2018

EU-parlamentet och medlemsländerna enades tidigare i år om nya regler för löntagare som arbetar tillfälligt i andra medlemsländer, så kallad utstationerad arbetskraft. Frågan delade EU-länderna och nu tar Polen och Ungern frågan till EU-domstolen, enligt Reuters. De två länderna anser att de nya reglerna är protektionistiska gentemot löntagare från fattigare medlemsländer.