Ungern på väg att dra EU inför domstol

19 november 2015
Det ungerska parlamentet har gett regeringen i uppdrag att i domstol utmana EU-beslutet att omfördela 160 000 flyktingar till medlemsländerna. Sedan tidigare förbereder Slovakien en liknande process.Läs mer