Ungern planerar stänga mottagningscentra för flyktingar

18 mars 2016
Fyra av sammanlagt sex centra ska stängas med motiveringen att de inte behövs. I fjol tog Unger emot flest asylansökningar per person i EU.Läs mer