Ungersk folkomröstning om flyktingkvoter

10 maj 2016
Det ungerska parlamentet röstade på tisdagen för ett förslag om att utlysa en folkomröstning om huruvida landet ska ta emot flyktingar inom EU:s omfördelningsprogram. Omröstningen hålls i september eller oktober. Oppositionella Liberala partiet ska dock ta frågan till landets författningsdomstol. ■