Ungerska regeringen ökar sin makt i juridiska frågor

12 december 2018
Uppdaterad: 13 december 2018

Det ungerska parlamentet, som domineras av premiärminister Viktor Orbáns nationalkonservativa Fidesz, röstade på onsdagen igenom en lag som överför makt från landets högsta domstol till förvaltningsdomstolar som står under tillsyn av justitieministeriet, rapporterar Reuters.

Lagen omfattar bland annat valfrågor, korruption, skatter och polisvåld som alltså inte längre ska avgöras av högsta domstolen när de nya domstolarna är på plats år 2020. 

”[Lagen] är ett allvarligt hot mot rättsstatsprincipen i Ungern och går emot de värderingar som Ungern skrev under när man gick med i EU”, heter det i en analys från människorättsorganisationen Ungerska Helsingforskommittén.