Ungrare ska ge syn på ”Sorosplan”

21 september 2017

Den ungerska nationalkonservativa regeringen kommer åter att skicka ut en opinionsundersökning till invånarna. De kommer att att få ge sin syn på EU-förslaget om en permanent omfördelning av asylsökande, det regeringen kallar Sorosplanen efter den ungerskamerikanske miljardären George Soros som premiärminister Viktor Orbán pekar ut som ansvarig för förslaget.