Universitet i Ungern kan tvingas lämna efter lagförslag

30 mars 2017

Centraleuropeiska universitetet som bildades efter kommunismens fall i Ungern skriver i ett uttalande att det ”drar slutsatsen att [ett nytt ungerskt lagförslag] skulle göra det omöjligt för universitetet att fortsätta sin verksamhet som institution för högre utbildning i Budapest”. Den nationalkonservativa regeringen anser att den nya lagen behövs efter att man kommit fram till att 28 utlandsstödda universitet har olaglig verksamhet i Ungern.