Uppgift: EU-förslag vill att kollektivavtal ska gälla fler

6 oktober 2020

Politico uppger att EU-kommissionen kommer att lägga ett tvingade förslag kring minimilöner i slutet av oktober. Upplägget ska enligt tidningen vara att säkerställa att minimilönerna är tillräckliga i de länder som har minimilöner. Medan man för länder som Sverige som har kollektivavtal vill att fler arbetstagare ska omfattas av avtalen.