Uppgift: Utvidgat lobbyistregister blir tolkningsbart

9 december 2020

En preliminär uppgörelse har nåtts om ett gemensamt lobbyistregister i Bryssel. För första gången ansluter sig ministerrådet till registret som funnits sedan 2011 och drivits av parlamentet och kommissionen. Tidningen Politico som sett uppgörelsen uppger att det saknas ett uttryckligt krav på att lobbyister ska registrera sig. I stället blir det upp till de enskilda parterna i uppgörelsen att själva bestämma villkoren för registrering. Inför förhandlingarna var Sverige emot de som är knutna till ministerrådet som exempelvis medlemsländernas EU-ambassadörer bara ska få träffa intressen listade i registret. Läs mer om lobbyism i Bryssel.