Uppskjuten omröstning om lastbilstransporter

27 mars 2019

I dag onsdag skulle EU-parlamentet röstat om ett stort paket om bland annat gränsöverskridande lastbilstransporter, så kallat cabotage. Men talmannen Antonio Tajani har beslutat att skjuta upp den planerade omröstningen till början av april. Anledningen ska vara det stora antalet ändringsförslag  – över tusen – som lagts till förslaget. Medlemsländerna har redan enats om sin ståndpunkt inför de kommande förhandlingarna med EU-parlamentet som alltså ännu inte lyckats enas kring en position.