Utbildningskonton till alla föreslår EU-kommissionen

10 december 2021

För att öka andelen vuxna i arbetsför ålder som vidareutbildar sig, inte minst när det gäller digitala färdigheter, föreslog EU-kommissionen på fredagen att medlemsländerna ska enas om att införa individuella utbildningskonton för alla. Kontona ska sedan finansiera utbildningen. Till det föreslås också ett gemensamt utbildningsintyg kallat mikromeriter som alla länder ska erkänna. Den exakta utformningen av systemet bör ske i samarbete med arbetsmarknadens parter anser kommissionen. Bakgrunden till förslaget är att EU-ländernas stats- och regeringschefer vill att minst 60 procent av alla vuxna senast 2030 årligen deltar i någon form av vidareutbildning för att utveckla sin kompetens. 2016 deltog 37 procent i sådan utbildning inom EU.

Kommentera

Kommentera gärna nedan. I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s och, med deras kommentarsregler, erbjuder Europaportalen möjligheten för läsare att kommentera publicerat material. Observera att du är juridiskt ansvarig för alla kommentarer skrivna av dig.