Utlandsturkar går till valurnorna

28 mars 2017

Turkiska medborgare i sex europeiska länder har börjat rösta i en folkomröstning om att ge presidenten mer makt. Runt tre miljoner valberättigade turkar beräknas bo utanför landet.