Utredning: Brexit bara dåligt för Sverige

14 mars 2017

– På alla plan är brexit dåligt för Sverige. Vi ser ingen idealisk lösning, bara att oavsett vilken lösning parterna till slut landar i kommer brexit att medföra mer krångel, försvårad handel och ökade kostnader, säger Anna Stellinger, generaldirektör på Kommerskollegium. På tisdagen släppte den statliga utrikeshandelsmyndigheten en ny rapport om hur brexit kan komma att påverka Sverige.