Utredning: Färre hinder för svenska företag i EU

1 november 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Kommerskollegium har tillfrågat närmare två tusen svenska företag om deras syn på olika handelshinder. - Jämfört med kollegiets undersökning 2009 har hindren för tjänstehandeln minskat [inom EU]. Utanför EU har företagen störst problem på traditionella handelspolitiska områden som tullar och tullprocedurer, sade Agnes Nordwall, utredare på Kommerskollegium, i ett uttalande. Läs mer