Utskott vill ge EU-åklagare ökade befogenheter

21 mars 2019
Uppdaterad: 21 mars 2019

Europaparlamentets Libe-utskott röstade i dag torsdag för att den europeiska åklagarmyndigheten Eppo också ska få befogenheter att utreda terrorbrott och organiserad brottslighet samt väcka åtal. I dagsläget har Eppo endast rätt att handlägga bedrägerier med EU:s medel. EU-parlamentet måste dock också komma överens med medlemsländerna för att ändringen ska bli verklighet.