Annons

Utstationering i Sverige ska utredas

13 juli 2018

Den socialdemokratiska EU-nämndsledamoten Marie Granlund har av regeringen utsetts till att utreda hur de nya EU-reglerna om tillfälligt arbete i andra medlemsländer ska omvandlas till svensk lag. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2019.