Vaccinrapport om Sverige kan komma att göras om

31 oktober 2018

Folkhälsomyndigheten menar att kvaliteten på den senaste EU-undersökningen om människors tillit till vaccin är ”väldigt tveksam”. Att svenskar skulle ha lägst förtroende i EU för vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund kan inte stämma, hävdar myndigheten. Nu kan den svenska delen komma att göras om, skriver Läkemedelsvärlden.