Vägrande EU-kommission dras till domstol

9 maj 2018
Uppdaterad: 9 maj 2018

Offentliganställdas fackförbund i Europa, EPSU, har beslutat att ta EU-kommissionen till EU-domstolen senast 15 maj. Anledningen är att kommissionen inte har gått vidare med ett förslag till direktiv baserat på ett kollektivavtal som tecknats mellan parterna vilket är brukligt. Britta Lejon som har lett avtalsförhandlingarna har tidigare flaggat för en stämning.