Västra Balkans sjukvård får EU-stöd

30 mars 2020

EU-kommissionen har avsatt 38 miljoner euro som stöd till sjukvården i Albanien, Nordmakedonien, Serbien, Montenegro, Kosovo och Bosnien-Hercegovina. Sedan tidigare har särskilt stöd också getts till bland annat Armenien och Ukraina.