Växande antisemitism kräver motåtgärder enligt EU-ministrar

6 december 2018

Ministerrådet markerade på torsdagen mot en växande antisemitisk tendens och attacker mot judar inom vissa av EU-länderna. I en deklaration pekar EU-ländernas ministrar på att antisemitismen är utspridd i Europa och därför behövs gemensamma strategier för att bättre skydda de judiska trossamfunden och institutionerna. Ministrarna uppmanar medlemsstaterna att göra mer för att säkerställa judiska medborgares och institutioners säkerhet.


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER