Växthusutsläppen från industrier minskar

5 maj 2020

Växthusgaserna har minskat betydligt för industrier som omfattas av EU-systemet för utsläppshandel, mellan 2018 till 2019. Övergången från kol till förnybara energikällor har skapat en minskning med 15 procent utsläpp inom energisektorn, meddelade EU-kommissionen på tisdagen.