Vietnam godkänner EU-avtal

8 juni 2020

Vietnam har ratificerat ett nytt handelsavtal med EU som innebär sänkta eller helt borttagna tullar för så gott som alla varor, uppger TT/GP. Det nya avtalet ska börja gälla den första juli och kommer att implementeras över en tioårsperiod.