West Nile-virus sprider sig i Europa

10 augusti 2018

Två äldre personer i Grekland, båda över 80 år, har dött av West Nile-virus som smittar via myggor och enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC har hittills 111 personer i EU insjuknat i sjukdomen i år.

Italien är mest drabbat med 51 fall, därefter har Grekland haft 21 fall, Ungern,10, och Rumänien, 7 fall. Utöver EU-länderna har Serbien registrerat 70 smittade, varav fyra dödsfall.