Wikipedia stänger sajt i upphovsrättsprotest mot EU-förslag

15 mars 2019

Det nätbaserade uppslagsverket Wikipedia stänger ner sin tyska sajt i 24 timmar nästa torsdag i protest mot EU:s lagförslag om förändrad upphovsrätt, som enligt Wikipedia hotar Europas yttrandefrihet, rapporterar Direkt/Di.