Wikström: Gränskontroller kostar miljarder

25 april 2016
Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) har tagit fram beräkningar som visar att återinförda gränskontroller mellan EU-länder fram till år 2025 årligen skulle kosta Sverige mellan 14 och 46 miljarder kronor och hela EU mellan motsvarande 4 600 och 12 800 miljarder kronor. ■