Yttrandefrihet – viktigaste kulturfrågan i EU enligt partierna

6 maj 2019

Yttrandefrihet och konstnärers rätt att fritt uttrycka sig – det lyfter flera av de svenska partierna fram som de viktigaste kulturfrågorna inför valet enligt en enkätsammanställning som Kulturnytt i SR har gjort. I övrigt spretar svaren och partierna lyfter fram olika saker som viktigaste kulturfrågorna.

EU har i princip inga befogenheter alls när det gäller kulturfrågor utan de ligger på medlemsländernas bord.