Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Anders Johansson och Susanne Lindberg fackförbundet Forena uppmanar lagstiftarna i EU att visa hänsyn till hur den svenska försäkringsbranschen ser ut med många så kallande ömsesidiga försäkringsbolag, vilket kräver en flexiblare EU-lag än den kommissionen föreslagit.

Debatt: EU-förslag måste anpassas till svenska förhållande

Anders Johansson och Susanne Lindberg 25 maj 2023

När EU återigen vill reglera försäkringsbranschen kan vi konstatera att EU-förslaget om hur krisande försäkringsbolag ska kunna avvecklas är onödigt långtgående och alltför oflexibelt. Det gäller inte minst för den ömsesidiga  försäkringsmodellen, där kunderna och ägarna ofta är samma aktörer, något som är mycket vanligt i Sverige. Här måste EU-lagstiftarna visa särskild hänsyn. Det skriver Anders Johansson och Susanne Lindberg, försäkringsfacket Forena.

Försäkringsfacket Forena organiserar anställda i den svenska försäkringsbranschen. Idag anordnar vi ett seminarium tillsammans med Folksam, Länsförsäkringar och Europahuset om förslaget till direktiv för återhämtning och resolution av försäkringsbolag, IRRD.

Vi har under ett års tid uppmärksammat beslutsfattare inom EU på att några av de åtgärder som föreslagits i direktivet är onödigt långtgående och önskat mer av flexibilitet i regelverket, framför allt med hänsyn till de ömsesidiga försäkringsbolagen.  

EU har gått fram med detta förslag trots att införandet av Solvens II tillsammans med annan lagstiftning såsom IDD, avsevärt förbättrat EU:s gemensamma försäkringstagarskydd. Solvens II är dessutom ett viktigt harmoniserat regelverk som kräver att försäkringsbolaget håller kapital baserat på risk för att säkerställa finansiell stabilitet. De båda regelverken har inneburit omfattande förbättringar i system, verksamheter och processer på arbetsplatserna och i företagen.

Givet detta har vi bedömt att vissa av förslagen i IRRD som onödigt oproportionerliga. Bankernas regler för återhämtning och resolution (BRRD) är viktiga för den finansiella stabiliteten. Försäkringsföretagens affärer är å sin sida avsevärt mer trögrörliga och långsiktiga med långa åtagande till kunderna.

Forena har dessutom kunnat konstatera att IRRD-förslaget inte är tillräckligt anpassat till den ömsesidiga försäkringsmodellen. Vid ett normalt insolvensförfarande förvaltas förfarandet av staten och ägarna förlorar sina investeringar. IRRD förutsätter att försäkringstagarna, det vill säga kunderna i de ömsesidiga bolagen, förvaltar och bekostar förfarandet. Detta blir bekymmersamt när kunderna och ägarna är samma aktörer. För den ömsesidiga försäkringsverksamheten som har varit grundläggande för den svenska försäkringsbranschen - i samverkan med parterna på arbetsmarknaden - under lång tid är detta problematiskt. 

Vi önskar därför att IRRD:

• erbjuder tillräckliga möjligheter till anpassning för de ömsesidiga försäkringsföretagen

• tar hänsyn till försäkringsaffären, som är en långsiktig affär, ofta med långa åtaganden

Dessa utmaningar riskerar därutöver att ta fokus från det viktiga arbetet med långsiktiga och socialt hållbara investeringar i försäkringsbranschen. Att försätta modellen om ömsesidiga principer under tryck på detta sätt stödjer inte utvecklingen mot en social dimension som vi vågar betrakta som positiv i de ömsesidiga bolagen.

Forena har medlemmar i hela försäkringsbranschen. Vi tar inte ställning för ömsesidiga bolag som bolagsform. Däremot ska självklart inte lagstiftningen försvåra för aktörer som bedriver försäkringsverksamhet i den ömsesidiga bolagsformen – det ska avgöras av utbudet av produkter, hållbara investeringar och god service till kunderna.  

Vi ser värdet av att ha en svensk försäkringsmarknad som bygger på olika bolagsformer och företagsstrukturer, där ömsesidiga är en bland andra. Det gynnar branschen, anställda och kunderna både idag och i framtiden.

Det är den breda dynamiken av företag vi vill ha, och se mer av, och som är viktig för en konkurrenskraftig, innovativ och hållbar försäkringsbransch.

Anders Johansson
Ordförande Forena

Susanne Lindberg
Vice Ordförande Forena

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret