Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Brigitte Pircher, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet har granskat EU-nämnden för lagstiftningskontroll, RSB, och är kritisk till dess inflytande på EU:s lagstiftning.

Okänt EU-organ sågas: För stor makt – ingen insyn

STOCKHOLM 5 maj 2023

En undersökning som presenterades på fredagen anser att EU:s lagstiftningsprocess, där en liten okänd nämnd med en handfull experter har alltför stor makt, måste ses över. 

– Det är bra om experter kan förbättra lagstiftning men de ska inte kunna blockera lagstiftning, säger Brigitte Pircher, docent i statsvetenskap.

Nämnden för lagstiftningskontroll, RSB, heter ett litet okänt men inflytelserikt EU-organ som har till uppgift att på förhand godkänna förslag på nya och större EU-lagar. Förra året hade de närmare 80 ärenden, se faktabox nedan. Nämnden, där kommissionsanställda experter har majoritet men även utomstående ingår, har inte vetorätt men kan agera broms mot förslag utifrån vissa kriterier och tvinga de politiskt tillsatta EU-kommissionärerna att ompröva ett lagförslag innan det blir offentligt.

Statsvetaren Brigitte Pircher, docent vid Linnéuniversitetet har granskat nämndens verksamhet och är kritisk till det stora inflytande som nämnden har trots att den vare sig är folkvald eller transparent kring sina beslut.

– Problemet är att nämnden har för stor makt över lagstiftningen med tanke på att de inte är folkvalda och att det inte finns någon transparens– det är en de facto vetoposition. Det är bra om experter kan förbättra lagstiftning men de ska inte kunna blockera lagstiftning,  säger Brigitte Pircher till Europaportalen på fredagen. 

Hon menar att det också finns en lobbyistproblematik kopplad till nämnden. Ett exempel på det, enligt Brigitte Pircher,  är EU-direktivet om så kallad tillbörlig aktsamhet för företag i miljö- och sociala frågor.

– Min studie visar att RSB hade kontakter med lobbyister innan lagförslaget ens föreslogs eller överlämnades till lagstiftarna. Stora industrier, bland annat från svenskt näringsliv och dansk industri, hade kontakt med RSB. Industrin ville inte ha en lagstiftning som tvingade dem att ta gröna eller sociala hänsyn. Till sist blev lagstiftningen kraftigt urvattnad och gäller nu bara för 0,2 procent av alla europeiska företag och det var inte tanken med direktivet.  

Hur ser du på behovet av förhandsgranskning av EU-förslag?

– Generellt tror jag att det är bra och att det behövs. Men det ansvaret ska ligga på EU-kommissionen, säger Brigitte Pircher och tillägger att utformningen av lagstiftningen måste ligga på Europaparlamentet och ministerrådet, inte på en expertnämnd med sex medlemmar.

Nämnden är för närvarande under granskning av EU:s ombudsman på grund av bristande öppenhet. 

Mer fakta

Anders Selnes
Chefredaktör
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret