Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Europarådets Venedigkommission är mycket kritiska till den polska lagen. Arkivbild.

Tung juristkritik mot polsk lag – ”oerhört farlig”

BRYSSEL 28 juli 2023

Europarådets juristexperter sparar inte på krutet i sin kritik mot en ny polsk lag som man menar är alltför långtgående, öppnar för maktmissbruk och kan bli ett verktyg för att eliminera politiska motståndare. ”Lagen kan lätt bli ett verktyg i händerna på majoriteten för att eliminera politiska motståndare", anser Venedigkommissionen som stämplar lagen som ”oerhört farlig” och uppmanar till att den helt upphävs.

I slutet av maj undertecknade den polske presidenten Andrzej Duda en lag vars uttalade mål är att straffa personer som under ”ryskt inflytande” skadat ”den polska nationens intressen”. Enligt lagen ska en statlig kommission sättas upp med uppdrag att identifiera sådana handlingar under perioden 2007 till 2022 och straffa dem som man menar är ansvariga eller helt riva upp beslut. Personer som befinns skyldiga riskerar att stängas av från offentliga roller i upp till tio år.

Kritiker mot lagen menar att den är utformad i direkt syfte att inför höstens polska parlamentsval tvinga bort politiska motståndare, i synnerhet den viktigaste oppositionsledaren Donald Tusk varför lagen fått öknamnet ”Lex Tusk”.

Venedigkommissionen – en rådgivande grupp oberoende juristexperter – har på uppdrag av Europarådet analyserat lagen som trädde i kraft den sista maj i år. I går torsdag offentliggjorde experterna sitt utlåtande som på flera punkter dömer ut lagen i ovanligt hårda ordalag.

För det första anser de att redan existerade lagstiftning är tillräcklig för att nå målen i lagen och att argumenten för behovet av en ny lag är undermåliga.

”Nödvändigheten av att införa den nya mekanism som inrättats genom lagen om den statliga kommissionen - vilken är extraordinär, påträngande, retroaktiv och icke-rättslig till sin natur - har inte styrkts”, skriver man.

Vidare kritiseras lagen för att vara alltför vag i sina definitioner av bland annat vad som skulle vara ”ryskt inflytande” och ”till skada för den Polska republikens intressen”.

”I avsaknad av tydliga definitioner och kriterier skulle praktiskt taget alla åtgärder som genomförs i Polen under 2007–2022 potentiellt kunna omfattas av lagen”, heter det.

Man är också kritisk mot att lagen verkar retroaktivt – alltså att personer kan dömas för handlingar som vid tillfället inte var straffbara, att den tagits fram med så kort varsel utan tillräcklig förankring och att det sker inför ett parlamentsval.

Ledamöterna i den kommission som ska tillsättas för att utreda de påstådda brotten utses i praktiken av regeringen och har rätt till nästan alla typer av dokumentation såsom hemligstämplade handlingar från underrättelsetjänsten. Den verkar som en domstol utan att de anklagade har de rättigheter som ett rättssäkert samhälle tillhandahåller som rätten till en försvarare och att få veta i detalj vad det är man är anklagad för. Den anklagade kan inte heller vägra vittna eller tillhandahålla bevis.

”Lagen […]  kan lätt bli ett verktyg i händerna på majoriteten för att eliminera politiska motståndare. Inrättandet av en kommission där den "anklagade" offentligt förhörs av ett administrativt organ på vagt definierade grunder är oerhört farligt”, skriver juristerna.

Även om en person inte ”döms” av kommissionen riskerar personer som hamnar i dess strålkastarljus att stigmatiseras, enligt experterna.

””Det kan lätt missbrukas för att stämpla politiska motståndare (eller, mer allmänt: personer som av någon anledning är illa omtyckta) som "statens fiender", undergräva den demokratiska processen, minska mångfalden i det politiska landskapet och underblåsa en känsla av allmän misstro hos allmänheten”, skriver Venedigkommissionen.

Även ändringsförslag avvisas

Bara fyra dagar efter att han godkände lagen lade president Duda efter kritiken fram ändringsförslag till lagen. De ändringarna har dock i dagsläget inte godkänts av parlamentet. Och även om så skulle ske anser Venedigkommissionen att ändringarna av lagen inte är tillräckliga för att rätta till de omfattande problem man identifierat.

”Lagen bör upphävas i sin helhet och dess brister skulle inte åtgärdas genom det ändrade lagförslaget”, anser Venedigkommissionen.

Tidigare kritik

Lagen har redan fått omfattande kritik både nationellt och internationellt av bland annat USA:s regering och EU-kommissionen som inlett en rättslig process mot den.

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret