Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Jämställdhet mellan könen

Senast uppdaterad: 14 november 2023

Efter att i flera år bara långsamt gjort framsteg har jämställdheten mellan män och kvinnor i EU-länderna gjort ett språng enligt en rapport 2023 från Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE.

De mest jämställda EU-länderna är Sverige, Danmark och Nederländerna. Sverige toppade indexet redan 2005 när första mätningen gjordes. I botten på skalan återfinns Rumänien, Ungern och Tjeckien.

EU har tre utgångspunkter för jämställdhetsarbetet: Lika lön för lika arbete, tillåten särbehandling för att nå jämställdhet samt att en jämställdhetsaspekt ska ingå i all EU:s verksamhet.

EU:s jämställdhetsarbete sker genom minimiregler som medlemsstaterna måste uppfylla, samt genom handlingsprogram som sträcker sig över flera år.

Våld mot kvinnor är ett problem i samtliga EU-länder. Nästan fyra av tio kvinnor i EU (2014)  är eller har varit utsatta för fysiskt våld och tio procent för sexuellt våld. Hundratusentals kvinnor och flickor faller dessutom varje år offer för människohandel.

Med 47,6 procent kvinnor i parlamentet hade Island 2023 det mest jämställda parlamentet i Europa. Jumboplatsen innehas av Ungern med 13,1 procent kvinnliga parlamentariker.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret