Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Europadomstolen

Senast uppdaterad: 18 juni 2024

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, också kallad Europadomstolen, har sitt säte i franska Strasbourg. Domstolens uppgift är att granska påstådda brott mot den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950. Europarådets ministerkommitté övervakar sedan att besluten följs i medlemsstaterna.

Domstolen består av domare från de 47 medlemsstaterna i Europarådet och ordförande är den italienske domaren Guido Raimondi. Domarna nomineras av ländernas regeringar och utses av Europarådets rådgivande församling.

Europakonventionen är svensk lag sedan 1995. Konventionen tillämpas alltså av svenska domstolar och myndigheter, men Europadomstolen har högsta tolkningsrätt. Svenska medborgare som anser att staten kränkt deras rättigheter enligt Europakonventionens paragrafer kan efter att ha fått sitt ärende prövat i Högsta Domstolen, Regeringsrätten eller regeringen, gå vidare med sitt klagomål till Europadomstolen i Strasbourg. I vissa fall kan ett ärende prövas utan att ha passerat ett lands högsta juridiska instans. Europadomstolen kan döma ut skadestånd till den klagande.

Domstolens domar är bindande för den berörda staten. Domar mot Sverige har i flera fall lett till utbetalning av ersättning till klaganden och har även varit anledning till förändringar i svensk lagstiftning. Bland annat vad gäller ökad tillgång till domstolsprövning.

Svensk domare sedan är 2019 Erik Wennerström.

Europadomstolen ska inte förväxlas med EU-domstolen i Luxemburg.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret