Efter EU-valet 2019 bytte den tidigare Alde-gruppen namn till Förnya Europa.

 

Europaparlamentets liberala grupp Alde, där Centerpartiet och Liberalerna ingår, minskande efter EU-valet 2014 från 82 till 67 ledamöter. Alde som har tre svenska ledamöter är parlaments fjärde största partigrupp. 

Ordförande för Alde är belgaren Guy Verhofstadt. Centerpartisten Fredrick Federley är en av fem vice ordföranden i gruppen.

Den liberala gruppen argumenterar bland annat för ett närmare Europasamarbete:

  • En starkare och stabilare europeisk union som kan försvara medborgarnas intressen i de stora frågor där medlemsstaterna inte förmår det på egen hand.
  • EU måste fullborda den inre marknaden för energi och digitala tjänster och utnyttja kapitalmarknaderna för att bidra till finansieringen av ny infrastruktur som kommer att ge bränsle åt vår ekonomi under de kommande åren och skapa nya och hållbara arbetstillfällen.
  • Europa måste också hålla fast vid sina värderingar och upprätthålla de grundläggande rättigheterna till frihet, jämlikhet och icke-diskriminering.
  • EU behöver också ändras institutionellt, upphöra med slöseriet och fungera effektivare.

Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER