Efter krisen – arbetslösheten minskar 
I början av 2000-talet var arbetslösheten i EU-länderna runt nio procent, en siffra som tiden före finanskrisen 2008 var nere på under sju procent för att under krisens värsta år stiga till elva procent. Sedan dess har arbetslösheten sjunkit och låg i slutet av 2015 på drygt nio procent. 

Skillnaden mellan medlemsländerna är dock stor, se grafik nedan. Störst ökning av arbetslösheten mellan 2000 och 2015 hade krisländerna Grekland, Spanien och Cypern där andelen utan arbete ökade med över tio procentenheter. I många av de forna östländerna som blev medlemmar i EU 2004 har istället arbetslösheten minskat under samma period. Störst minskning hade Polen där arbetslösheten gick från 16,2 procent till 7,6 procent.  EU:s statistikbyrå Eurostat sammanställer varje månad arbetslösheten i medlemsländerna. Det finns även uppgifter på årsbasis. EU har inget mål för hur hög eller låg arbetslösheten bör vara.

 

 

Sysselsättningsgraden ökar åter
EU:s arbete inom sysselsättningsområdet sker inte genom lagstiftning utan består av åtgärder inom den öppna samordningsmetoden, bland annat gemensamma sysselsättningsmål, handlingsplaner och erfarenhetsutbyte.

I EU:s ekonomiska strategin EU2020, är ökad sysselsättning en central fråga. Sysselsättningsgraden, hur stor andel av hela befolkningen som har arbete, sammanställs en gång per kvartal. Målet är att 75 procent av befolkningen mellan 20-64 år i EU år 2020 ska ha ett jobb. 2015 var den genomsnittliga sysselsättningsgraden i EU 70,1 procent. I topp ligger Sverige med över 80 procent.

Jämfört med början av 2000-talet har sysselsättningsgraden ökat något från runt 66 till 70 procent. De medlemsländer där sysselsättningsgraden ökat mest återfinns framför allt i östra EU med Tyskland som ett stort undantag i väst där andelen i arbete ökat från 68,7 till 78 procent. I sex länder, däribland Finland, Danmark och Belgien, har sysselsättningsgraden förändrats med mindre än två procentenheter.

 

Den svenska rödgröna regeringen har som mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Men enligt flera internationella organisationer som FN:s arbetsmarknadsorgan ILO blir det målet svårt att nå. Sverige har ingen gång sedan landet blev medlem haft lägst arbetslöshet i EU.


Sidor

Annons


HETASTE ARTIKLAR


MEST KOMMENTERADE


DEBATT I ANDRA MEDIER