Det är medlemsländerna som beslutar om de flesta frågor som rör arbetsmarknaden men några områden regleras på EU-nivå. Det gäller framför allt personer som utnyttjar EU:s fria rörlighet och de som arbetar tillfälligt i andra medlemsländer.

EU:s utstationeringsdirektiv styr vilka rättigheter och skyldigheter löntagare har när de tillfälligt arbetar i ett annat medlemsland.

Även arbetstiden regleras på EU-nivå enligt arbetstidsdirektivet som sätter ett tak på att en löntagare under en arbetsvecka får arbeta högst 48 timmar och måste ha minst elva timmars vila per dygn.

EU har även en arbetsmiljöstrategi som rekommenderar medlemsländerna hur arbetsmiljön ska förbättras.

Överlåtelsedirektivet reglerar skyddet för arbetstagares rättigheter när ett företag eller annan verksamhet överlåts.

Sedan har EU en diskrimineringslagstiftning som påverkar arbetsmarknaderna i medlemsländerna.


Sidor