Det är medlemsländerna som beslutar om de flesta frågor som rör arbetsmarknaden. Men några områden regleras på EU-nivå. Det gäller framför allt personer utnyttjar EU:s fria rörlighet och dem som arbetar tillfälligt i andra medlemsländer. 

EU:s utstationeringsdirektiv styr vilka rättigheter och skyldigheter löntagare har när de tillfälligt arbetar i ett annat medlemsland.

Även arbetstiden regleras på EU-nivå enligt arbetstidsdirektivet som sätter ett tak på att en löntagare under en arbetsvecka får arbeta högst 48 timmar och ha minst elva timmars vila under per dygn.

EU har även en arbetsmiljöstrategi som rekommenderar vissa bestämmelser till medlemsländerna för hur arbetsmiljön ska förbättras. 

Överlåtelsedirektivet reglerar skyddet för arbetstagares rättigheter när ett företag eller annan verksamhet överlåts.

Sedan har EU diskrimineringslagstiftning som påverkar arbetsmarknaderna i medlemsländerna.


Sidor