TEMA EU-ländernas budgetbalans | Plus och minus i statsbudgetarna

Frågan om länders budgetunderskott har en särskild betydelse i EU. Enligt regelverket i stabilitets- och tillväxtpakten ska inget medlemsland ha ett budgetunderskott som överstiger tre procent. 2017 klarade 27 länder det kravet medan bara Spanien hade ett budgetunderskott över tre procent, se graf nedan.


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER