Annons

Hoppa till temats andra spalt.

TEMA EU-ländernas budgetbalans | Plus och minus i statsbudgetarna

Frågan om länders budgetunderskott har en särskild betydelse i EU. Enligt regelverket i stabilitets- och tillväxtpakten ska inget medlemsland ha ett budgetunderskott som överstiger tre procent. 2019 klarade 27 länder det kravet medan bara Rumänien hade ett budgetunderskott över tre procent, se graf nedan.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor