TEMA BusinessEurope | Privata arbetsgivare

BusinessEurope är en partipolitiskt oberoende sammanslutning av 40 nationella arbetsgivarorganisationer i 34 europeiska länder däribland Svenskt Näringsliv.

Syftet med BusinessEurope är att bevaka de privata arbetsgivarnas intressen på Europanivå bland annat genom EU:s så kallade sociala dialog.  Organisationen förhandlar fram kollektivavtal med Europafacket, avtal som sedan EU-kommissionen upphöjer till EU-lag. Exempel på sådana avtal som blivit EU-lag är avtal om visstidsanställningar, distansarbete och stress i arbetet.

Vid Europeiska rådets toppmöten i mars och oktober har BusinessEurope som en del av den sociala dialogen tillsammans med Europafacket ett möte med de högsta ledarna i EU såsom rådsordföranden och EU-kommissionens ordförande. Mötena är mycket formella där de olika parterna gör korta politiska presentationer av vad de tycker är väsentligt.

En annan viktig roll är att bedriva opinionsarbete på Europanivå för att stärka sina medlemmars intressen. För de närmsta åren framöver är frågan om höjd tillväxt i ekonomin överst på listan på BusinessEuropes prioriteringar.

Arbetsgivarna i Europa är organiserade i tre organisationer, för den privata sidan, BusinessEurope, den offentliga sidan, CEEP, och de kooperativa arbetsgivarna CoopsEurope.Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER