TEMA De Gröna/EFA | Miljöpartister och separatister

Europaparlamentets gröna grupp, där Miljöpartiet ingår, har i dagsläget 54 ledamöter och är därmed parlamentets femte största grupp. 

De Grönas två gruppledare är belgaren Philippe Lamberts och tyska Rebecca Harms.  

Den gröna gruppen arbetar bland annat för:

  • Ekonomiska och sociala reformer för en hållbar utveckling, för människor och natur.
  • En demokratisk process som länkar samman handel, säkerhet, ekonomiska och sociala frågor med miljö, kulturella och demografiska rättigheter.
  • Förbättrade demokratiska strukturer för att möjliggöra deltagande i det politiska beslutsfattandet.

Efter att ha ökat i EU-valet 2009 gick gruppen tillbaka något 2014.
 


Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER