TEMA De Gröna/EFA | Miljöpartister och separatister

Europaparlamentets gröna grupp, där Miljöpartiet ingår, har i dagsläget 54 ledamöter och är därmed parlamentets femte största grupp. 

De Grönas två gruppledare är belgaren Philippe Lamberts och tyska Rebecca Harms. Peter Eriksson (MP) är en av sju vice partigruppsledare.

Den gröna gruppen arbetar bland annat för:

  • Ekonomiska och sociala reformer för en hållbar utveckling, för människor och natur.
  • En demokratisk process som länkar samman handel, säkerhet, ekonomiska och sociala frågor med miljö, kulturella och demografiska rättigheter.
  • Förbättrade demokratiska strukturer för att möjliggöra deltagande i det politiska beslutsfattandet.

Efter att ha ökat i EU-valet 2009 gick gruppen tillbaka något 2014.
 


Sidor