Annons

Hoppa till temats andra spalt.

TEMA De Gröna/EFA | Miljöpartister och separatister

Europaparlamentets gröna grupp, där Miljöpartiet ingår, har i dagsläget 74 ledamöter och är därmed parlamentets fjärde största grupp. I Gröna/EFA ingår äver separatister/regionaliser inom Europeiska fria alliansen, EFA.

De Grönas två gruppledare är belgaren Philippe Lamberts och tyska Ska Keller.

I sitt valmanifest inför EU-valet 2019 lyfte den gröna partigruppen bland annat fram följande frågor:

  • Bekämpa klimatförändringen genom att fasa ut kol, främja energieffektivitet och gå över till 100 procent förnybar energi.
  • Investera i rättvis grön ekonomi, forskning och innovation.
  • Garantera anständig minimiinkomst i medlemsländerna.
  • Upprätthålla rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, mer transparens och bekämpa korruption.
  • Försvara asylrätt och upprätta lagliga och säkra vägar för migration.
  • Gör tåget till ett verkligt alternativ till flygplan i Europa.

 

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor