Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Jämställdhet mellan könen

Senast uppdaterad: 4 maj 2023

EU närmar sig jämställdhet i snigelfart, heter det i en rapport  från Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE. Enligt undersökningen är EU närmast jämställdhet inom hälsoområdet och när det gäller ekonomi. Ojämlikheter mellan könen dröjer kvar mest inom maktens domän trots att detta område förbättrats mest.

De mest jämställda länderna är Sverige, Danmark och Nederländerna. Sverige toppade indexet redan 2005 när första mätningen gjordes. I botten på skalan återfinns Grekland, Ungern och Rumänien.

EU har tre utgångspunkter för jämställdhetsarbetet: Lika lön för lika arbete, tillåten särbehandling för att nå jämställdhet samt att en jämställdhetsaspekt ska ingå i all EU:s verksamhet.

EU:s jämställdhetsarbete sker genom minimiregler som medlemsstaterna måste uppfylla, samt genom handlingsprogram som sträcker sig över flera år.

2012 presenterade EU-kommissionen ett förslag som syftar till att minst 40 procent av styrelserna i större företag i unionen genom kvotering senast 2020 ska bestå av kvinnor. Förslaget möttes av kritik från bland annat Sverige och Tyskland.  Förslaget har varit en av få stridsfrågor i riksdagens EU-nämnd sedan valet 2014.

Våld mot kvinnor är ett problem i samtliga EU-länder. Nästan fyra av tio kvinnor i EU är eller har varit utsatta för fysiskt våld och tio procent för sexuellt våld. Hundratusentals kvinnor och flickor faller dessutom varje år offer för människohandel.

Med 57,6 procent kvinnor i parlamentet hade Island 2023 det mest jämställda parlamentet i Europa. Jumboplatsen innehas av Ungern med 13,1 procent kvinnliga parlamentariker.

Mer fakta

Annonser
annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret