Annons

EU:s regler för djurskydd täcker in områden som djurskötsel, transporter och slakt. Reglerna är ofta minimikrav vilket ger medlemsländerna möjlighet till strängare lagstiftning – Sverige har därför som regel hårdare krav än de som ställs på EU-nivå. Det betyder också att nivån på djurskyddet variera stort mellan EU-länderna.  

EU hade en handlingsplan för djurskydd från 2012 till 2015 som inte fått någon efterföljare. 

Som en del av EU:s djurskyddspolitik är det sedan 2009 förbjudet att sälja kosmetika och hygienprodukter som är testade på djur. Detta förbud gäller både för kosmetika som produceras i EU och importeras till EU. 

För transporter finns regler som fastställer exempelvis hur ofta djuren måste få mat, vila och vilket det minsta tillåtna utrymmet är.

Kritik mot EU:s djurskyddsregler har handlat om att reglerna inte är tillräckliga för att skydda djurens välbefinnande.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor