Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

EU-kommissionen | EU:s "regering"

Senast uppdaterad: 12 juli 2024

EU-kommissionen är EU:s verkställande organ och brukar jämföras med ett lands regering. Den främsta uppgiften för kommissionen är att bevaka EU:s gemensamma intressen och att se till att direktiv och regler följs. Det är den enda av EU:s institutioner som har rätt att föreslå nya lagar och bestämmelser, och ser också till att ändringar av befintliga genomförs.

Kommissionens huvudsakliga uppgifter:

  • Att lägga fram lagförslag till Europaparlamentet och ministerrådet, men också att själv lagstifta i vissa frågor.
  • Att förvalta och genomföra EU:s politik och budget.
  • Att verkställa och övervaka den gemensamma lagstiftningen.
  • Att tillsammans med EU-domstolen se till att EU-lagarna efterlevs.
  • Att företräda EU i internationella sammanhang.

Kommissionärerna företräder EU
Kommissionen består av en kommissionär från varje medlemsland. Dessa personer arbetar för kommissionen och EU som helhet, och företräder alltså inte sina respektive länders intressen. Den svenska ledamoten i kommissionen är Ylva Johansson med ansvar för migrations- och inrikes frågor.

Generaldirektorat
Kommissionens tjänstemän finns på olika avdelningar som kallas generaldirektorat. Generaldirektoraten utformar nya förslag till EU-lagstiftningen, men förslagen blir inte officiella förrän de antagits av kommissionärerna. Kommissionen ansvarar för att ta fram nya lagförslag och lägga fram dem för Europaparlamentet och rådet. Det kallas initiativrätt.

Innan kommissionen lägger fram ett förslag har de mycket kontakt med Europaparlamentet, olika intressegrupper, medlemsländernas regeringar och rådgivare.

Så tillsätts en ny kommission

Vart femte år tillsätts en ny kommission av Europaparlamentet. Den nuvarande kommissionen där Ursula von der Leyen är ordförande sitter till den 31 oktober 2024.

När en ny kommission ska väljas föreslår medlemsländerna sina egna kandidater. När parlamentet godkänt kommissionens ordförande tar han eller hon, tillsammans med EU-ländernas regeringar, fram förslag på de övriga kommissionärerna. Dessa måste godkännas av Europaparlamentet. Europaparlamentet kan också avsätta EU-kommissionen.

Kommissionen har sitt säte i Bryssel, men den har också verksamhet i Luxemburg, och även representationskontor i alla medlemsländer, samt i många länder utanför EU.

Kommissionen har sammanträde en gång i veckan, vanligtvis på onsdagar. Dessa möten är inte offentliga, men allmänheten har tillgång till kommissionens handlingar som inte är sekretessbelagda. Alla beslut fattas gemensamt av de 27 kommissionärerna.

Kommissionen tar många beslut

Kommissionen fungerar som en myndighet som tar flera tusen beslut varje år. Dessa olika bestämmelser kan delas upp i tre kategorier: Förordningar, direktiv och beslut. Förordningarna innefattar de kraftfullaste besluten som fungerar som bindande lagstiftning direkt när de antas. Direktiven innebär ofta att medlemsländerna får anpassa sin lagstiftning under en tid innan de träder i kraft. Förordningarna och direktiven är de verkliga EU-lagarna. Beslut innefattar främst särskilda bestämmelser i specifika ärenden.

Nu för tiden antas fler direktiv och förordningar av kommissionen än av ministerrådet och främst gäller det konkurrensfrågor.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret