Europafacket, EFS, är en partipolitiskt oberoende sammanslutning av nationella fackföreningar i 36 europeiska länder som har sammanlagt 60 miljoner medlemmar. Svenska medlemmar är LO, TCO och Saco.

Europafackets roll inom EU är att förhandla med motsvarande arbetsgivareorganisationer på europeisk nivå inom den så kallade sociala dialogen för att ingå kollektivavtal i specifika frågor, dock inte löneförhandlingar vilket enbart sker på nationell och lokal nivå . Kollektivavtalen upphöjs sedan av ministerrådet till lag inom EU. Exempel på sådana avtal som blivit EU-lag är avtal om visstidsanställningar, distansarbete och stress i arbetet.

I samband Europeiska rådets toppmöten i mars och även ofta i oktober har Europafacket som en del av den sociala dialogen tillsammans med arbetsgivarna ett möte med de högsta ledarna i EU såsom Europeisk rådets ordförande och EU-kommissionens ordförande. Mötena är mycket formella där de olika parterna gör korta politiska presentationer av vad de tycker är väsentligt. 

Ända sedan starten 1973 har Europafacket varit en stark förespråkare för EU och den europeiska integrationen. Man menar att samarbetet blir mer och mer nödvändigt för att möta framtidens utmaningar inom Europa, men också globalt. 

En annan viktig roll är att bedriva opinionsarbete på Europanivå för att stärka sina medlemmars intressen. Varje år, ofta i samband med vårtoppmötet i mars, arrangerar facket demonstrationer för att försöka påverka politikerna.

2015 valdes italienaren Luca Visentini till generalsekreterare för Europafacket.


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER