Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Eva-Britt Svensson (V)

Eva-Britt Svensson var ledamot i EU-parlamentet mellan 2004 och 2011. Hon var vice ordförande i parlamentsgruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL) och ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Hennes mest prioriterade områden där var mäns våld mot kvinnor, sexslavhandeln, rätten till reproduktiv hälsa och abort, lika löner samt vård- och omsorgsfrågor.

I april 2011 antog EU-parlamentet hennes betänkande om en ram för EU-politiken för att bekämpa våld mot kvinnor.

Hon är en känd EU-kritiker och är vice ordförande i Folkrörelsen Nej till EU – riks, där hon också var ordförande 1992–2001. Svensson var under cirka 20 år aktiv socialdemokrat men lämnade partiet då hon tyckte de gick för långt mot mitten-högerpolitiken. Lämnade parlamentet i august 2011 på grund av sjukdom. Hon efterträddes av Mikael Gustafsson.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor