Annons

Den nuvarande EU-lagstiftningen när det gäller mammaledighet är från 1992. I det direktivet är minimiledigheten för en nybliven mamma 14 veckor .Medlemsländerna uppmanas att ”vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att gravida arbetstagare[…] enligt nationell lagstiftning eller praxis är berättigade till ledighet utan förlust av lön”.

EU-kommissionen föreslog 2008 en förlängning av mammaledigheten till 18 veckor och en minsta garanterad ersättning som motsvarar sjukpenningen i landet.

Europaparlamentet föreslog en förlängning till 20 veckor och en garanterad ersättning motsvarande mammans hela lön (räknat mot föregående månad). Man föreslog dessutom att pappaledighet skulle skrivas in i direktivet. Men förslaget fastnade bland medlemsländerna i ministerrådet. I mitten av 2015 beslutade EU-kommissionen att dra tillbaka sitt förslag men lanserade våren 2017 ett nytt ambitiöst förslag om delad föräldraledighet.

Hoppa till relaterade artiklar.